Detaily položky

.
Jarní střelecký pohár společnosti LEDIC Training - 2024
Střelnice Křeč (A20) , cena: 500,00 , probíhá v období: 16.05.2024 - 16.05.2024 , nedostupné
Datum konání: 16. května 2024
Místo konání: Střelnice Křeč, č.p. 117, 394 95 Křeč
Účastníci: Maximálně 20 osob

Popis soutěže:
Soutěž se skládá ze dvou částí - střelba z pistole ráže 9 mm Luger a střelba z PDW (poloautomatická zbraň na pistolový náboj) typu AR 15 ráže 9 mm Luger.
Střelba ze zapůjčené pistole:
Každý účastník bude mít k dispozici 2 mezinárodní pistolové terče (500 mm x 500 mm) umístěné ve vzdálenosti 10 m a do každého z nich postupně vystřelí 10 nábojů (celkem tedy 20 nábojů).
Bodování: každý zásah do terče bude obodován podle zasažené číselné zóny, přičemž do soutěže bude započítán ten ze dvou terčů, na kterém bude dosaženo více bodů (maximální počet bodů za pistoli je tedy 100 bodů).
Střelba ze zapůjčené PDW:
Každý účastník bude mít k dispozici 2 terče postava - torzo umístěné ve vzdálenosti 20 m a do každého z nich postupně vystřelí 10 nábojů (celkem tedy 20 nábojů).
Bodování: každý zásah do terče bude obodován podle zasažené číselné zóny, přičemž do soutěže bude započítán ten ze dvou terčů, na kterém bude dosaženo více bodů (maximální počet bodů za PDW je tedy 100 bodů).
Střelba bude probíhat tak, že účastník v čase dle startovní listiny odstřílí vždy jen 10 ran, tedy na střelnici bude střílet ve čtyřech přidělených časových slotech.

Celkové bodování:
Vyhodnocení bude provedeno ve třech disciplínách (i) pistole, (ii) PDW a (iii) společně pistole a PDW. U všech disciplín se bodování sečte a výsledný počet bodů určí umístění jednotlivých účastníků v příslušných kategoriích. Pokud budou mít účastníci na prvním místě shodný počet bodů, rozhodne jejich následný rozstřel.
Vypsané kategorie:
- Junioři (do 25 let)
- Juniorky (do 25 let)
- Muži (nad 25 let)
- Ženy (nad 25 let)

Pravidla:
Účastníci se do soutěže zaregistrují a zaplatí registrační poplatek (přihláška) prostřednictvím LSCENTER.CZ. Uzávěrka přihlášek je do pondělí 13. května 2024
Účastník soutěže nemusí být držitelem zbrojního průkazu. Minimální věková účast v soutěži je 15 let věku.
Účastníci budou dodržovat Provozní řád Střelnice Křeč, přičemž seznámení se s ním stvrdí svým podpisem v Knize střeleb před započetím střelby.
Účastníci budou dodržovat pokyny přítomného správce střelnice, případně správcem střelnice určeného řídící střelby (rozhodčího).
V průběhu soutěže budou účastníci moci využívat přilehlé prostory výrobního závodu společnosti PH metal s.r.o. (WC a jídelna) a bude jim poskytnuto drobné občerstvení.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo střeleckou soutěž zrušit či změnit.

Předběžný harmonogram:
16:30 - 17:00 Příjezd účastníků, registrace a instrukce (v jídelně společnosti PH metal s.r.o.)
17:00 - 18:00 Střelba z pistole
18:00 - 19:00 Střelba z PDW
19:30 - 20:30 Vyhlášení výsledků a ukončení soutěže
Cílem soutěže je vytvořit motivační a soutěživou atmosféru pro střelecké nadšence a ukázat, jak se provádí bezpečná a přesná střelba z pistole a PDW.
Více informací lze získat na tel. 602 393 756, e-mail: jan.mestak@ledic.cz


Připojené soubory:

IC: IPC90150
Poplatek/MJ: 500,00
Jednotka: kpl
Skupina 1: CRL41
Skupina 2: VCRL2370
Středisko: PL253