Pravidla

Základní pravidla použití aplikace


ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Rezervace služeb a zapůjčení příslušenství, úhrada ceny služeb a čerpání služeb se řídí Obchodními podmínkami.
Rezervace se provádí prostřednictvím rezervačního systému na doméně: www.lscenter.cz.
Ochrana osobních údajů se řídí Zásadami ochrany osobních údajů. 

 

Druhy zbraní a ráže střeliva povolené ke střelbě na Střelnici Křeč

(výtah z Provozního řádu)

 

Ke střelbě na střelnici je dovoleno používat pouze:

(a)   krátké kulové zbraně (pistole a revolvery) ráže maximálně 12,7 mm, náboje s počáteční kinetickou energií střely maximálně 700 J (s výjimkou zbraní a nábojů ráže 7,62 mm Tokarev (7,62x25) a 7,63 mm Mauser (7,63x25)).

(b)   samopaly (automatické zbraně na pistolový náboj) ráže maximálně 12 mm s počáteční energií střely maximálně 600 J, a/nebo

(c)   malorážky ráže maximálně .22 (5,6 mm) bez omezení počáteční energie střely.

Je dovoleno používat pouze standardní střelivo dovoleného výrobního provedení (DVP).

Na střelnici je přísně zakázáno používat ke střelbě náboje se zápalnými, průbojnými a výbušnými střelami a střelami se stopovkou a rovněž náboje se střelami s ocelovým nebo jiným tvrdým jádrem, i když mají charakter DVP!